Sponzorujeme

 Náš hotel podporuje rôzne akcie v blízkom okolí. Snažíme sa tak prispieť ku kultúrnemu rozvoju regiónu.